Pavel Kuchyňa

Master's thesis

Metody oceňování lidského života

Methods of human life valuation
Abstract:
Tato práce má za účel zmapovat možné přístupy k ocenění lidského života a prozkoumat možné situace, kdy k takovému ocenění dochází. Cílem je rovněž vytvořit systematický popis kategorií hodnoty a celistvě zhodnotit problematiku. Aby bylo možné vytvořit použitelný systém, studie rovněž mapuje východiska a kritéria. Zjištěním je skutečnost, že některé metody se často používají nejen v zahraničí, ale …more
Abstract:
The aim of the paper is to research possible approaches to valuation of human life and to explore possible situations leading to such valuation. Another goal is to create a systematic description of categories of value and to provide compact description of the problem. In order to create a system, the thesis maps premises and criteria. The result is identification of methods that are frequently used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2012
  • Supervisor: Tomáš Buus
  • Reader: Petr Marek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32023