Pavel Kuchyňa

Master's thesis

Metody oceňování lidského života

Methods of human life valuation
Anotácia:
Tato práce má za účel zmapovat možné přístupy k ocenění lidského života a prozkoumat možné situace, kdy k takovému ocenění dochází. Cílem je rovněž vytvořit systematický popis kategorií hodnoty a celistvě zhodnotit problematiku. Aby bylo možné vytvořit použitelný systém, studie rovněž mapuje východiska a kritéria. Zjištěním je skutečnost, že některé metody se často používají nejen v zahraničí, ale …viac
Abstract:
The aim of the paper is to research possible approaches to valuation of human life and to explore possible situations leading to such valuation. Another goal is to create a systematic description of categories of value and to provide compact description of the problem. In order to create a system, the thesis maps premises and criteria. The result is identification of methods that are frequently used …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedúci: Tomáš Buus
  • Oponent: Petr Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32023