Bc. Karolína Zemanová

Diplomová práce

Exportní spillovery: vliv zahraničních společností na exportní chování domácích firem

Export spillovers: effect of foreign companies on local firms' export behaviour
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá exportními spillovery, které označují přenesenou schopnost obsluhovat zahraniční trhy. V návaznosti na evidenci spilloverů produktivity se práce zaměřuje na vertikální vazby mezi domácími a zahraničními společnostmi, které v ekonomice působí, a zjišťuje jejich vliv na exportní chování firem ve zpracovatelském průmyslu. Výzkum je proveden na mikroekonomických průřezových …více
Abstract:
This diploma thesis covers the topic of export spillovers. These are described as a gained ability to serve foreign markets. Following the evidence of productivity spillovers, the thesis focuses on vertical linkages between local and foreign companies that operate in a local economy and analyses the effect on the firms' export behaviour in manufacturing industry. The study is conducted on microeconomics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jan Čapek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a mezinárodní vztahy / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy