Ivan PETŘÍK

Bachelor's thesis

Analýza proteinových fosforylací proteomickými metodami

Analysis of protein phosphorylations using proteomics approach
Abstract:
V nedávné době bylo publikováno několik studií, které se zabývají obohacením fosforylovaných peptidů metodou afinitní chromatografie na oxidu titaničitém. Ukázalo se, že ke zvýšení selektivity a účinnosti této metody do značné míry přispívá použití slabých alifatických organických kyselin. Teoretická část této práce se věnuje obecným procesům posttranslační modifikace a fosforylace a popisuje historii …more
Abstract:
Recently several studies focusing on selective phosphopeptide enrichment with the use of titanium dioxide affinity chromatography have been published. It has been shown, that some of small aliphatic organic acids possess the ability to improve the efficiency and selectivity of the method. Theoretical part of this bachelor thesis deals with posttranslational modifications, phosphorylation process and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 7. 2013
Accessible from:: 29. 7. 2013

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Ivo Chamrád, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PETŘÍK, Ivan. Analýza proteinových fosforylací proteomickými metodami. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.7.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 29. 7. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Experimental Biology

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses qpexnx qpexnx/2
29/7/2013
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29/7/2013
Marklová, E.
29/7/2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.