Adela Džubasová

Bakalářská práce

Osobnosť páchateľa trestného činu a priestupku

Personality of the perpetrator for criminal act and offence
Abstract:
Personality of a Perpetrator of Criminal Act And Offence Goal of this work ´Personality of a Perpetrator of Criminal Act And Offence´ was to clarify the link between all biological, psychological and social that influences the development of personality, the formation of individuality. We were trying to describe the impact of various factors on changes in behavior and human survival, the effects of …více
Abstract:
Osobnosť páchateľa trestného činu a priestupku Cieľom bakalárskej práce „osobnosť páchateľa trestného činu a priestupku“ bolo ozrejmiť súvislosti medzi všetkým biologickým, psychologickým a sociálnym, čo vplýva na vývoj osobnosti, na utváranie jej individuality. Snažili sme sa opísať vplyvy rôznych faktorov na zmeny v správaní a prežívaní, vplyvy životných situácií, do ktorých sa môže dostať každý …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
  • Oponent: JUDr. Juraj Ferenčík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře