Zuzana Pienčáková

Diplomová práce

Analýza zmien polohy GNSS staníc v seismoaktívnych oblastiach v Grécku

Analysis of the Permanent GNSS Station Coordinate Changes in Seismoactive Region in Greece
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou polohy českých permanentných staníc v Grécku. Analýza prebiehala na vytvorených grafických výstupoch jednotlivých staníc. Práca sa skladá s teoretického náhľadu do seizmiky a metódy spracovania PPP a druhej časti, ktorá popisuje výsledky CSRS-PPP, postup spracovania získaných údajov z metódy PPP a výsledné vyhodnotenie grafického zobrazenia polohy stanice v čase …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the position of Czech permanent stations in Greece. The analysis was carried out on the graphical outputs of individual stations. The thesis consists of a theoretical overview of seismic and method of PPP processing, and the second part, which describes the results of CSRS-PPP, the process of processing the obtained data from the PPP method and the final …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Jan Kostelecký
  • Oponent: Jakub Kostelecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava