Theses 

Mimotržní metody oceňování a jejich aplikace na hodnocení funkcí lesa – Bc. Jan Nehyba

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Bc. Jan Nehyba

Diplomová práce

Mimotržní metody oceňování a jejich aplikace na hodnocení funkcí lesa

Nonmarket valuation methods and their application to the forest assessment

Anotace: Předmětem diplomové práce „Mimotržní metody oceňování a jejich aplikace na hodnocení funkcí lesa“ je problematika oceňování přírodních statků, především lesa, a oceňování jejich funkcí mimotržními metodami oceňování. V první části je popsáno legislativní vymezení funkcí lesa, mezinárodní jednání o problematice funkcí lesa, dále funkce lesa z pohledu ekonomické teorie a existující mimotržní metody oceňování. V druhé části jsou popsány expertní metody vyvinuté pro prostředí ČR (metoda hodnocení biotopů, Šišákova metoda, Vyskotova metoda) a je provedena případová studie ocenění funkcí konkrétního lesa metodou hodnocení biotopů a Šišákovou metodou, na jejímž základě jsou tyto metody srovnány.

Abstract: The topic of the present diploma thesis „Nonmarket valuation methods and their application to the forest assessment“ is the issue of valuation natural resources, mainly forests, as well as appraising their functions using nonmarket valuation methods. The legislative definition of the functions of forests, international conferences dealing with the issue of the functions of forests, the functions of forests from the point of view of the theory of economics, and the existing valuation methods are described in the first part of the present thesis. The second part deals with the expert methods developed for the environment in the Czech Republic (the biotop valuation method, the Šišák method, the Vyskota method). The second part also includes a case study of evaluation the functions of a given forest using the biotop valuation method and the Šišák method. The case study also made it possible for the two methods to be compared with each other.

Klíčová slova: funkce lesa, biotop, oceňování, Seják, Šišák, Vyskot, forest functions, valuation, assessment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 02:27, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz