Mgr. Michala Patakiová

Bakalářská práce

Taneční a pohybová terapie a její využití při práci s dětmi s mentálním postižením

Dance and movement therapy and its use in working with children with mental disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti využití taneční a pohybové terapie u dětí s mentálním postižením. V teoretické části se zabývá historií léčebného tance, vývojem a vymezením taneční a pohybové terapie a jejím využití v praxi. Na to navazuje část výzkumná, jejímž cílem je zjistit, zda došlo u dětí s mentálním postižením ke zlepšení pohybových schopností během dvanácti hodin taneční a pohybové …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the possibilities of dance and movement therapy for children with mental disabilities. The theoretical part deals with the history of dance treatment, development and definition of dance and movement therapy and its use in practice. This was followed by a research part, which aims to determine whether there has been in children with learning disabilities to improve movement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Helena Hlavačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta