Theses 

Daňové plánování a optimalizace daně z příjmů – Bc. Denisa Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Denisa Nováková

Diplomová práce

Daňové plánování a optimalizace daně z příjmů

Tax Planning and optimization of Income Tax

Anotace: Diplomová práce se zabývá daňovým plánováním a optimalizací daní z příjmů. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a části návrhové. Teoretická část práce je zaměřena na základní daňové pojmy, metody daňového plánování a daňové optimalizace. Analytická část je zaměřena na analýzu současných metod daňové optimalizace, které vybraná společnost využívá. Na závěr jsou předloženy návrhy pro daňovou optimalizaci na příští zdaňovací období.

Abstract: The thesis deals with tax planning and optimization of income taxes. The thesis is divided into three parts, theoretical, analytical and part with recommendations. The theoretical part is focused on basic tax concepts, methods of tax planning and tax optimization. Analytical part focuses on analysis of the present methods of tax avoidance company uses. At the end there are proposals for tax optimization for next tax period.

Klíčová slova: Daň, daňová optimalizace, daňové plánování, daň z příjmů, fyzická osoba, právnická osoba. Tax, tax optimization, tax planning, income tax, natural person, legal person.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Matěj Nešleha

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 07:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz