Bc. Mazen Ahmad Abdulmuti TAHA

Master's thesis

Mapování znalostí použití softwarových nástrojů jako \nl{}prostředek mapování znalostního kapitálu

Knowledge mapping of used software tools as a means of mapping knowledge capital
Abstract:
Diplomová práce řeší mapování znalostí použití softwarových nástrojů jako prostředek mapování znalostního kapitálu. Obsahuje základní pojmy týkající znalostního managementu, různé používané softwarové nástroje na katedře KPV, a návrhem aplikace, která slouží pro zajištění sledování kontinuity znalostí
Abstract:
This thesis addresses the knowledge mapping using software tools as a means of mapping knowledge capital. It contains the basic concepts concerning knowledge management, different software tools used by the Department of KPV, and application design, which serves to ensure monitoring continuity of knowledge
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TAHA, Mazen Ahmad Abdulmuti. Mapování znalostí použití softwarových nástrojů jako \nl{}prostředek mapování znalostního kapitálu. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Industrial Engineering and Management