Bc. Mazen Ahmad Abdulmuti TAHA

Master's thesis

Mapování znalostí použití softwarových nástrojů jako \nl{}prostředek mapování znalostního kapitálu

Knowledge mapping of used software tools as a means of mapping knowledge capital
Anotácia:
Diplomová práce řeší mapování znalostí použití softwarových nástrojů jako prostředek mapování znalostního kapitálu. Obsahuje základní pojmy týkající znalostního managementu, různé používané softwarové nástroje na katedře KPV, a návrhem aplikace, která slouží pro zajištění sledování kontinuity znalostí
Abstract:
This thesis addresses the knowledge mapping using software tools as a means of mapping knowledge capital. It contains the basic concepts concerning knowledge management, different software tools used by the Department of KPV, and application design, which serves to ensure monitoring continuity of knowledge
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TAHA, Mazen Ahmad Abdulmuti. Mapování znalostí použití softwarových nástrojů jako \nl{}prostředek mapování znalostního kapitálu. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / odbor:
Mechanical Engineering / Industrial Engineering and Management