Michal MOJŽÍŠ

Diplomová práce

Komparace tematického celku Osvícenský absolutismus ve vybraných učebnicích dějepisu

Comparison of the thematic unit Enlightenment absolutism in chosen textbooks of history
Anotace:
Tato práce se zabývá komparací tematického celku Osvícenský absolutismus ve vybraných učebnicích dějepisu. Primárně se jí jedná o postižení jejich didaktické vybavenosti a možné využití ve výuce. V úvodu práce je nejprve přiblížena funkce a význam soudobých učebnic dějepisu, přičemž zmíněny jsou i další pomůcky, které jsou dnes při výuce využívány. Současně je přiblížen osvícenský absolutismus optikou …více
Abstract:
This thesis deals with comparation of thematic unit Enlightened absolutism in selected history textbooks. Its primal intent it to describe their didactic capabilities and possible use in teaching. In the beginning of the thesis, the function and importance of contemporary textbooks of history are first outlined, and other tools used today are mentioned as well. At the same time, enlightenment absolutism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Anna Šerberová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MOJŽÍŠ, Michal. Komparace tematického celku Osvícenský absolutismus ve vybraných učebnicích dějepisu. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Učitelství historie pro SŠ (jednoobor.) - A14

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.