Bc. Lukáš TOMICZEK

Diplomová práce

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce na ZŠ a volba středoškolského vzdělávání

The educational area Man and world of work at primary school and secondary education Choice
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat a zjistit aspekty volby oboru na střední škole žáků 9. ročníků základních škol. Konkrétním cílem je zkoumat volby technických oborů, dále analyzovat kurikulární dokumenty základních škol a pomocí polostrukturovaného rozhovoru zjistit odlišnosti jednotlivých analyzovaných škol ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to …více
Abstract:
The aim of this paperwork is to describe and determine the aspects of the choice of a field of study what 9th graders are making at the end of their study on primary school. More specifically, we will be examine in detail what types of technical education they are choosing and analyze curricular documents of the school. This paperwork is divided into two main parts, where one of them is theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMICZEK, Lukáš. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce na ZŠ a volba středoškolského vzdělávání. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta