Bc. Jakub Vamberský

Diplomová práce

Analýza konfliktu o Náhorní Karabach

Nagorno-Karabakh conflict analysis
Anotace:
Cílem práce je analýza konfliktu o Náhorní Karabach. Jako největší konflikt na Jižním Kavkaze v post-sovětském období si zaslouží akademickou pozornost a konceptualizaci. Výzkum se opírá o teoretický koncept Uppsalské univerzity, zeměřující se na představení kontextu konfliktu; hlavních aktérů, jejich motivací, neslučitelných cílů a mocenských kapacit; vzniku konfliktu a jeho dynamice. Cílem práce …více
Abstract:
Goal of this thesis is the analysis of the conflict over Nagorno Karabach. As the largest conflict in the South Caucasus in post-soviet era it deserves academic attention and conceptualization. The research is based on a theoretical framework of Uppsala University, which examines context of the conflict; main actors, their motivations, incompatible goals and power capacities; outbrek of the conflict …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií