Bc. Marek KOZEL

Diplomová práce

Marketingová strategie Českého centra Vídeň

Marketing Strategy of Czech Centre Vienna
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá marketingem neziskové organizace - konkrétně Českého centra Vídeň, které se věnuje prezentaci a propagaci České republiky a české kultury v zahraničí. Cílem práce je návrh marketingové a komunikační strategie. Tomu předchází situační kvalitativní analýzy, jako je SWOT analýza, STEP analýza, analýza marketingového mixu a komunikačního mixu a dále explorativní analýza konkurence …více
Abstract:
This thesis is focused on marketing of nonprofit organizations - specifically, the Czech Centre in Vienna which is promoting Czech Republic and Czech culture abroad. The main goal of the thesis is to create marketing and communication strategy. It´s using informations from qualitative analysis such as SWOT analysis, STEP analysis, marketing mix and communication mix and explorative analysis of competition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012
Zveřejnit od: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radomila Soukalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZEL, Marek. Marketingová strategie Českého centra Vídeň. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe