Ing. Karolína Sobieská

Bakalářská práce

Moderní internetové bankovnictví

Modern Internet Banking
Anotace:
Elektronické bankovnictví za poslední desetiletí zaznamenalo velmi dynamický vzestup a dá se očekávat, že se bude dále rozvíjet nejen kvůli komfortu zákazníků a konkurenci, ale i kvůli neustálým kyberútokům zvenčí. Pečlivou analýzou všech dostupných informačních zdrojů byl v této práci vytvořen model integrovaných prostředků autentizace do moderního internetového bankovnictví u vybraných bank. Velkou …více
Abstract:
Over the past decade, e-banking has experienced a very dynamic rise and it is expected that it will continue to develop not only because of the convenience of the customers and competitors, but also due to constant cyber attacks. By careful analysis of all available information sources was created a model of integrated authentication means in the modern internet banking in selected banks. Lately, a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma