Jakub Matys

Bakalářská práce

Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem semimikrometodou.

Detemination of chemical oxygen demand by a semimicromethod.
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zaoberá stanovením chemickej spotreby kyslíka dichromanom semimikrometódou. Metóda v skúmavkách bola zavedená najskôr na modelovej látke hydrogenftalane draselnom, následne na reálnych vzorkách povrchovej vody. Bakalárska práca bola zakončená validáciou metódy.
Abstract:
This thesis deals with the determination of chemical oxygen demand by a semimicromethod. The semimicromethod was firstly introduced to the model substance hydrogen phthalate potassium, then to the real samples of surface water. The bachelor´s thesis was finished with the validation method.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petr Praus
  • Oponent: Jiřina Vontorová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava