Ing. Pavel Brodský

Diplomová práce

Český trh práce v oboru stavebnictví

Czech labour market in building industries
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou současného trhu práce. Zachycuje a analyzuje nejdůležitější trendy, jejich příčiny a důsledky a porovnává vývoj celkový s vývojem v daném odvětví.
Abstract:
This work deals with the problems of contemporary employment market. It entraps and analyses the most important developmenst trends, their causes, consequences and it compares general development to development in specific sector.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Barbora Kopečková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní