Petr KOMZÁK

Diplomová práce

Rovnost a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích se zaměřením na národnostní a etnické menšiny

Anotace:
Diplomová práce se zabývá rovností a zákazem diskriminace v pracovněprávních vztazích, se zaměřením na národnostní a etnické menšiny. Práce je členěna do šesti hlavních kapitol, které jsou dále rozčleněny do menších podkapitol. V prvotních dvou kapitolách jsou popsány základní pojmy z oblasti rovnosti a diskriminace, stejně jako je zde vysvětlen pojem národnostní a etnické menšiny. Náplní druhé kapitoly …více
Abstract:
The diploma thesis deals with equality and prohibition of discrimination in labour relations, focusing on national and ethnic minorities. The thesis contains six main chapters, which are further divided into subsections. The first two chapters describe basic terms of equality and discrimination, as well as explanation of national and ethnic minority concept. The second chapter includes also a brief …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Bc. Patrik Matyášek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMZÁK, Petr. Rovnost a zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích se zaměřením na národnostní a etnické menšiny. Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qpywk1 qpywk1/2
2. 4. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2. 4. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.