BcA. Jiří Kovář

Master's thesis

Interpretace severoněmecké varhanní hudby 17. století na české barokní varhany

The Interpretation of Organ Music from Northern Germany in 17th Century on Czech Baroque Instruments
Abstract:
Diplomová práce „Interpretace severoněmecké varhanní literatury 17. století na české barokní nástroje“ pojednává o možnostech alternativní interpretace varhanní hudby, která je na české barokní nástroje, jež jsou oproti severoněmeckým varhanám dispozičně i rozsahově omezeny, značně komplikovaná. Avšak i tak se zde nabízí jisté alternativní možnosti interpretací.
Abstract:
Diploma thesis ‘’The Interpretation of Organ Music from Northern Germany in 17th Century on Czech Baroque Instruments’’ deals with possibilities of alternative interpretation of organ music on Czech baroque instruments. Czech instruments are in comparison with organs from Northern Germany limited both in disposition and in range, therefore the interpretation is very complicated. However certain alternative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: MgA. Pavel Černý
  • Reader: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/kwsmj/