Bc. Hana NOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Populační hustota bobra evropského (Castor fiber) v Litovelském Pomoraví

Population density of the Eurasian beaver (Castor fiber) in Litovelské Pomoraví
Anotace:
V březnu roku 2010 jsem prováděla mapování bobra evropského na území CHKO Litovelské Pomoraví. Cílem bylo stanovit počet rodin a jedinců v monitorované oblasti. Dále pak vypočítat populační hustotu a zjistit habitatové a potravní nároky. Monitoring zahrnoval zaznamenání pobytových známek v okolí všech vodních ploch a toků s využitím GPS. Takto získaná data byla poté převedena do GIS prostředí a dále …více
Abstract:
Monitoring the European beaver in the area CHKO Litovelské Pomoraví took place in March 2010. The aim was to determine the number of families and individuals in the monitored area to determine population density and to determine habitat and food demands. Monitoring included noting of signs of beaver activity surrounding all water bodies and watercourses, using GPS. These data were then transferred …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012
Zveřejnit od: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Maloň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Hana. Populační hustota bobra evropského (Castor fiber) v Litovelském Pomoraví. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qq22me qq22me/2
14. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
14. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.