Ing. Kristýna Zadáková

Master's thesis

Práce a volný čas: aktivity volného času a jejich proměny

Work and Leisure: leisure activities and their changes
Abstract:
Diplomová práce „Práce a volný čas - aktivity volného času a jejich proměny“ se zaměřuje na postoje lidí k rozložení pracovního, vázaného a volného času napříč kulturami. V teoretické části se věnuje vymezení pojmu volný čas, a jak se pohled na něj měnil v čase. Rozebírá funkce a cíle volného času a zabývá se jeho důležitostí pro psychické i fyzické zdraví lidí. Práce se dále zabývá popisem přístupů …more
Abstract:
Diploma thesis "Work and Leisure - Leisure activities and their transformation” focuses on the attitudes of people to the distribution of working, tied and leisure time across cultures. The theoretical part deals with the definition of the concept of leisure time and how the view of it changed over time. It analyzes functions and goals of leisure time and deals with its importance for mental and physical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2017
  • Supervisor: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní