Mgr. Tomáš Hlinka

Bachelor's thesis

The attitudes of young people in Shanghai towards the use of their native dialect. A qualitative research study conducted on a group of university students from within the Shanghai Municipality.

The attitudes of young people in Shanghai towards the use of their native dialect. A qualitative research study conducted on a group of university students from within the Shanghai Municipality.
Abstract:
Cieľom tejto práce je skúmať, opísať a analyzovať postoje univerzitných študentov voči čínskym dialektom (osobitne voči tomu dialektu, ktorý je ich rodným jazykom) a ich použitie, a tiež motivácie, ktoré stoja za prejavmi správania súvisiacimi s použitím jazyka v kontexte multilinguálnej spoločnosti. Tento prístup vyžadoval použitie metód kvalitatívneho výskumu, ktoré umožnili vyhodnotenie jazykových …more
Abstract:
The aim of this thesis is to examine, describe and analyze the attitudes of university students towards the Chinese dialects (especially the native dialect of each individual respondent) and their use, and the motivations that lie behind the language behavior of an individual within the sociolinguistic context of a multilingual society. This approach required the use of qualitative research methods …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2015
  • Supervisor: Mgr. Zdeňka Pitrunová
  • Reader: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta