Bc. Jiří Vlach

Bakalářská práce

Studium fázových přeměn v soustavách Ta-Mn a Nb-Mn prostřednictvím termické a fázové analýzy

Study of phase transformations in Ta-Mn and Nb-Mn systems by means of thermal and phase analysis
Anotace:
Fázové diagramy soustav Ta-Mn a Nb-Mn jsou podloženy malým množstvím experimentálních údajů. V oblasti bohaté na mangan probíhá velká řada fázových přeměn, které byly v této práci experimentálně studovány metodami termické analýzy DTA, DSC a fázovou analýzou po izotermním žíhání prostřednictvím SEM. Na základě zjištěných údajů byly navrženy změny ve fázových diagramech pro obě soustavy v oblastech …více
Abstract:
Phase diagrams of Ta-Mn and Nb-Mn systems are not well supported by experimental data. A lot of phase changes take place in their manganese rich regions and these changes were studied in this thesis using methods of thermal analysis, specifically DTA and DSC, and phase analysis by isothermal annealing followed by SEM analysis. Based on the new data, changes in phase diagrams were proposed for both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta