Bc. Michal Střecha

Bakalářská práce

Posouzení organizace dopravy na křižovatce ulic Rantířovská a Žižkova v Jihlavě

An assessment of traffic organization at the intersection of Rantířovská and Žižkova streets in Jihlava.
Anotace:
Tématem bakalářské práce je analýza současného stavu provozu na křižovatce ulic Rantířovská a Žižkova. V rámci práce je proveden a vyhodnocen dopravní průzkum na řešené křižovatce. Následně jsou navržena opatření na zvýšení plynulosti provozu. Výstupem práce jsou návrhy na úpravu organizace dopravy - úprava organizace dopravy a úpravy dopravního značení, návrh kruhového objezdu a návrh řízení pomocí …více
Abstract:
This thesis deals with analysis of the current state of traffic at the intersection of Rantířovská and Žižkova streets. The work focuses on implementation and evaluation of the traffic survey at the intersection. Furthermore, measures to increase the flow of traffic are proposed. There are following outputs of the work: traffic organization arrangement and regulation of traffic signs, a roundabout …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Střecha, Michal. Posouzení organizace dopravy na křižovatce ulic Rantířovská a Žižkova v Jihlavě. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera