Theses 

Tvorba databáze 3D modelů somatoskopických znaků obličeje – Bc. Jan Kalát

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Kalát

Bakalářská práce

Tvorba databáze 3D modelů somatoskopických znaků obličeje

Database creation of 3D models of somatoscopic facial features

Anotace: Cílem této bakalářské práce je vytvoření databáze 3D modelů somatoskopických znaků obličeje, prototypických hlav, webového rozhraní pro práci s databází a návrh komunikace mezi databází a programem Fidentis. Práce podrobně popisuje jednotlivé techniky pro modelování, extrakci znaků a tvorbu prototypických hlav a vysvětluje problematiku somatoskopických znaků. Dále se zaměřuje na strukturu databáze a vysvětluje způsob práce s webovým rozhraním a jeho logiku. Na výsledných modelech je představen obsah databáze a ukázkové řešení jejich tvorby a pokládá tím základ pro další navazující práce.

Abstract: The aim of the thesis is creation of database of 3D models somatoskopic symbols of faces, prototype heads, web interface for working with database and design comunication between database and the Fidentis program. This work describes in details each technic for modeling, extraction of symbols and creation prototype heads and explains issues of somatoskopic symbols. Also it is focused on stucture of database and explains the way of working with web interface and its logic. On finished models content of database and exemplary solution of their creation is represented. And also giving a basis for following work.

Klíčová slova: 3D grafika, 3D model, somatoskopické znaky, prototypická hlava, tvorba databáze, tvorba webového rozhraní, Autodesk 3ds Max, Autodesk MudBox, lidský obličej

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Igor Chalás
  • Oponent: RNDr. Jan Byška, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2018 05:04, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz