Jan Růžička

Master's thesis

Analýza současného stavu mezinárodní bankovní regulace a její výhled do budoucna - od Basel I po Basel III

Analysis of the current situation in international banking regulation and its outlook for the future - from the Basel I Basel III
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza vývoje bankovní regulace od přelomu 19. a 20. století s ohledem na mezníky v podobě zavádění jednotných standardů regulace a dohledu. Velký důraz byl kladen na stav a funkčnost současné regulace a taktéž na jeho budoucí podobu jako tzv. Basel III pravidla. V teoretické části práce představuji projekty Basel I a Basel II. Prvním z uvedených je koncept z roku 1987 (Basel …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyze the evolution of banking regulation from the turn of the 19th and 20th century with regard to the introduction of global standards of regulation and supervision. Great emphasis was placed on the status and functionality of the current regulation and also on its future shape as Basel III rules. In the theoretical part Basel I and Basel II projects are presented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2012
  • Supervisor: Josef Taušer
  • Reader: Zdeněk Tůma

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29580