Mgr. Kamil Kropáč, Ph.D.

Disertační práce

Mineralogie a geneze páskovaných železných rud desenského krystalinika

Mineralogy and genesis of banded iron ores of the Desná Crystalline Complex
Anotace:
V severovýchodní části Českého masivu jsou ve svrchnoproterozoických biotitických pararulách desenského krystalinika uložena malá ložiska páskovaných železných rud. Rudniny a okolní horniny byly studovány z hlediska variability jejich minerálních asociací, chemického složení jednotlivých minerálů, složení fluid a celkového chemismu, za účelem odhalení jejich geneze, vzájemného vztahu a metamorfního …více
Abstract:
Small deposits of banded iron ores occur in the Upper Proterozoic biotite paragneisses of the Desná Crystalline Complex in the NE part of the Bohemian Massif. The iron ores and adjacent rocks were studied in terms of the variability of their mineral association, the chemical composition of minerals, the composition of fluids and the whole-rock chemical composition, in order to reveal their genesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 4. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc., doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy

Práce na příbuzné téma