Jaromír HORKÝ

Bachelor's thesis

Problémy etnických skupin v České republice se zaměřením na romské etnikum

Probléme of etnik Groups in the Czech republic especially those of the Romany minority
Anotácia:
Tato práce zcela určitě nebude moci nastínit možné řešení problému, ale bude chtít alespoň prokázat a uvést příklady postavení etnických skupin v naší společnosti, se zaměřením na romské etnikum, jak v minulosti, tak v současnosti. Alespoň uvést jednotlivé možné procesy začlenění etnika mezi majoritní společnost. Rozpracovat jednotlivé oblasti problematiky od vzdělávání, přes pracovní uplatnění, rodinné …viac
Abstract:
This paper does not conduce to solution of the stated problem by any means. It does, however, dokument and demonstrate some instance of the situation and the positron of ethnic in our society, especially those of the Romany minority, both, in the past and contemporary society. The paper is aimed to survey several attempts of possible processes of integrating ethnic minorities into the society as well …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2006
Zverejniť od: 21. 4. 2006
Identifikátor: 4441

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2006
  • Vedúci: PhDr. Alena Plšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORKÝ, Jaromír. Problémy etnických skupin v České republice se zaměřením na romské etnikum. Brno, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 21. 04. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzitní institut
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.