Ing. Bc. Jan Jirák

Diplomová práce

PPP projekty - výhody a nevýhody, možnosti a rizika

PPP projects - Strenghts, Weaknesses, Possibilities and Risks
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku projektů v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru. Definuje pojem PPP projektů a analyzuje současný stav legislativy, vč. jeho vývoje, možnosti, rizika a výhody a nevýhody spojené s tímto druhem financování veřejných potřeb v jednotlivých kapitolách. V 8. kapitole jsou uvedeny zkušenosti ze zahraničí a z ČR. V poslední kapitole jsou uvedeny …více
Abstract:
This Diploma Thesis is focused on issues of Public Private partnership project. Id defines term of PPP project and analyses current situation of legislativ, inc. its evolution, possibilities,risks, strenghts and weaknesses connected with this category of financing public needs in particular chapters. In chapter 8. there are described experiences from abroad and from CR. Last chapter there are stated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2012
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta