Bc. Andrea Valná

Bakalářská práce

Možnosti pooperační analgézie v cévní chirurgii

Possibility of postoperative analgesia of vascular surgery
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřila na problematiku akutní pooperační analgezie u cévních operačních výkonů, tak jak je vnímána ze strany klientů podstupující tento výkon. V teoretické části práce je uvedena patofyziologie bolesti, teorie, hodnocení a léčba bolesti. Dále pak volba pooperační analgezie u vybraných cévních výkonů. V praktické části jsou analyzovány výsledky průzkumného šetření, jehož cílem …více
Abstract:
Bachelor work is aimed to the problematic of an urgent post operation analgesia at artery surgery performances as it is perceieved by patients. In theoretical part is introduced the pathophysiology of the ache, evaluation and treatement of the ache and the post surgery analgesia by selected artery performances. Practical part analysis research results with orientation to a client assessment of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta