Martina ŠÍMOVÁ

Bakalářská práce

Progrese myopie

Progression of myopia
Anotace:
Cílem této práce je shrnutí dostupných informací o progresi myopie a jejích terapeutických možnostech. Součástí práce je obecný popis myopie, její prevalence ve světě a rizikové faktory, které mohou mít na progresi vliv. V práci jsou uvedeny možnosti korekce pro různé stupně myopie. Dále je zde popsáno téma progresivní myopie a patologických změn na oku, které při ní mohou vznikat. Je zde uvedena kapitola …více
Abstract:
The main aim of the thesis is summarizing available information about progression of myopia and about its therapeutic possibilities. The thesis contains also a general description of myopia, prevalence of myopia in the world and possible risk factors of myopia progression. In the thesis are mentioned possibilities of correction for different degrees of myopia. Next is described progressive myopia and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 9. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
 • Vedoucí: RNDr. Mgr. František Pluháček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍMOVÁ, Martina. Progrese myopie. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qqi91l qqi91l/2
9. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
22. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.