Ing. Tereza Tešnarová

Diplomová práce

Současnost a budoucnost veřejného prostoru gay a lesbické subkultury

Present and future of public area of gay and lesbian subculture
Anotace:
Předmětem diplomové práce Současnost a budoucnost veřejného prostoru gay a lesbické subkultury je deskripce neziskových organizací působících ve prospěch gay a lesbické minority v České republice. V teoretické části práce je vymezena svoboda sdružování občanů, její opodstatnění a brzdy a dále jsou představeny základní právní formy neziskových organizací v České republice. V části praktické jsou charakterizovány …více
Abstract:
The goal of the study Present and future of public area of gay and lesbian subculture is a description of non-profit organizations acting in favour of gay and lesbian minority in The Czech Republic. There is a definition of freedom of citizen association, its substance and brakes in the theoretical part of the study. Primary legal forms of non-profit organizations in The Czech Republic have also been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta