Bc. Eliška Kuchovská, MSc

Disertační práce

Aktuálně používané pesticidy a jejich směsi: jaká představují rizika pro necílové vodní organismy? Laboratorní a in situ studie.

Currently used pesticides and their mixtures: what are the risks to non-target aquatic organisms? Laboratory and in situ approaches.
Anotace:
Pesticidy umožnily lidstvu chránit úrodu proti škůdcům, čímž zintenzivnily výnosy z úrody pro uživení stále rostoucí lidské populace. Pesticidy však často končí v povrchových vodách například splachem z polí, kde mohou ublížit necílovým vodním organismům. Environmentální koncentrace pesticidů jsou často považovány za bezpečné pro vodní ekosystémy, ačkoliv mohou způsobovat subletální změny v exponovaných …více
Abstract:
Pesticides have enabled humankind to protect its crops from pests, intensifying thus the crop yields to sustain the growing population. However, pesticides often end up in aquatic water bodies, e.g. via field runoff, where they may harm non-target organisms. The environmental concentrations of pesticides are often considered safe for aquatic ecosystems although they might induce sublethal changes in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 12. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
  • Oponent: prof. Valérie Bolliet, prof. Banni Mohamed

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie

Práce na příbuzné téma