Lukáš SVOBODA

Bakalářská práce

Statistické kódování digitálního obrazu

Statistical Encoding of Images
Anotace:
Práce přináší nový ztrátový formát pro ukládání digitálního obrazu. Princip je založen na detekci hran objektů v obrázku a jejich kompresi. Každá hranice segmentu je komprimování Huffmanovým, nebo aritmetickým kódováním. Společně s daty hranice je uložena komprimovaně i průměrná barva v segmentu a průměrná směrodatná odchylka od originálních barev. Při dekompresi jsou segmenty rekonstruovány z uložených …více
Abstract:
This thesis proposes a new lossy format for storing digital images that is based on the detection of segments in images and their independent compression. For each segment in the picture, its boundary is detected and encoded using an arithmetic or Huffman encoding. An average colour of pixels in the segment is stored altogether with the standard deviation of these colours. In the decoder, segments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 43628

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Kohout, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODA, Lukáš. Statistické kódování digitálního obrazu . Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika