Bc. Tereza Doležalová

Master's thesis

Nahrazení instituce (Institutional Replacement): případ nahrazení Komise Organizace spojených národů pro lidská práva Radou

Institutional Replacement: the Case of Replacing The United Nations Commission on Human Rights by the Human Rights Council
Abstract:
Cílem této práce je nabídnout jednu z možných odpovědí na otázku, proč dochází k nahrazování mezinárodních institucí. Nabízená odpověď je formulována na základě otestování hypotéz vycházejících ze tří hlavních teoretických přístupů ke studiu mezinárodních institucí – realismu, neoliberalismu a konstruktivismu. Ty jsou testovány na případu nahrazení Komise Organizace spojených národů (OSN) pro lidská …more
Abstract:
The aim of this thesis is to offer an answer to the question, why international institutions are being replaced. The proposed answer is formulated on the basis of testing of hypotheses derived from the three main theoretical approaches to the study of international institutions – realism, neoliberalism and constructivism. These are tested against the case of the replacement of the United Nations (UN …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií