Bc. Tereza Doležalová

Diplomová práce

Nahrazení instituce (Institutional Replacement): případ nahrazení Komise Organizace spojených národů pro lidská práva Radou

Institutional Replacement: the Case of Replacing The United Nations Commission on Human Rights by the Human Rights Council
Anotace:
Cílem této práce je nabídnout jednu z možných odpovědí na otázku, proč dochází k nahrazování mezinárodních institucí. Nabízená odpověď je formulována na základě otestování hypotéz vycházejících ze tří hlavních teoretických přístupů ke studiu mezinárodních institucí – realismu, neoliberalismu a konstruktivismu. Ty jsou testovány na případu nahrazení Komise Organizace spojených národů (OSN) pro lidská …více
Abstract:
The aim of this thesis is to offer an answer to the question, why international institutions are being replaced. The proposed answer is formulated on the basis of testing of hypotheses derived from the three main theoretical approaches to the study of international institutions – realism, neoliberalism and constructivism. These are tested against the case of the replacement of the United Nations (UN …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií