David MÍŠEK

Bakalářská práce

Nakládání s odpady ve sklářském průmyslu se zaměřením na společnost AGC Flat Glass Czech a.s.

Treatment of wastes in glass industry with concentring to company AGC Flat Glass Czech a.s.
Anotace:
Bakalářská práce, s názvem Nakládání s odpady ve sklářském průmyslu se zaměřením na společnost AGC Flat Glass Czech a.s., je zaměřena na vznik, třídění a odstra-ňování všech odpadů vznikajících v této společnosti. Práce je rozdělena na několik částí. Literární rešerše je zaměřena na sklářskou výrobu obecně, suroviny, technologii tavení, lití a zpracování skla. Tato část je také doplněna o legislativu …více
Abstract:
This bachelor thesis named " Waste management in a glass industry focusing on a company AGC Flat Glass Czech a.s." is focused on generation, sorting and disposal of all wastes from this company. The thesis is divided into several parts. The literature review is focusing on glass production, raw materials, glass melting and molding technology. This part is also complemented by waste management legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MÍŠEK, David. Nakládání s odpady ve sklářském průmyslu se zaměřením na společnost AGC Flat Glass Czech a.s.. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí