Bc. Gabriela Hanesová

Master's thesis

Splatná daň z príjmu právnickej osoby - daňový a účtovný aspekt

Corporate income tax payable - tax and accounting aspects
Abstract:
The thesis deals with the tax and accounting aspects of corporate income tax payable. The first chapter deals with the tax and accounting system in the Slovak Republic, the basic principles and practices and their relation to the harmonization of European and global context. Defines taxes and their functions, mandatory and optional elements of the tax laws and tax methodology for calculating the tax …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá daňovými a účtovnými aspektmi splatnej dane z príjmu právnickej osoby. Prvá kapitola sa venuje daňovému a účtovnému systému v Slovenskej republike, ich základným princípom a zásadám a ich väzbe na harmonizáciu v európskom aj celosvetovom kontexte. Definuje dane a ich funkcie, obligatórne a fakultatívne daňové prvky daňových zákonov a metodiku výpočtu základu dane z príjmu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2013
  • Supervisor: Ing. Jana Stašová, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK