Theses 

Přístup k informacím ve veřejné správě – Bc. Blanka Jankovská

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Blanka Jankovská

Bachelor's thesis

Přístup k informacím ve veřejné správě

The Access to Information in Public Administration

Abstract: Tato práce se věnuje přístupu k informacím ve veřejné správě analyzováním poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a poskytování informací ve správním řízení, dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále srovnává obě právní úpravy a navrhuje jejich změny.

Abstract: This thesis is focused on the access to information within public administration by analysis of information providing according to Act No. 106/1999 Coll., on Free Access to Information and Providing of Information in Administrative Procedure, as amended, and Act No. 500/2004 Coll., Administrative Procedure Code, as amended; and by comparison of both legal regulations and drafting their possible amendments.

Keywords: informace, přístup, právo, žádost, žadatel, správní řízení, účastník řízení, information, access, entitlement, request, applicant, administrative proceedings, participant of proceedings

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
  • Reader: JUDr. Michal Maslen, PhD.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Other references 


Go to top | Current date and time: 27/5/2019 04:15, Week 22 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz