Alena Bezuchová

Diplomová práce

Finanční analýza podniků následně procházejících konkurzem

Financial Analysis of companies undergoing bankruptcy later
Anotace:
Diplomová práce na téma "Finanční analýza podniků následně procházejících konkurzem" se zabývá problematikou úpadku dlužníka. Analyzuje situací, kdy se podnik dostává do finanční tísně a rozebírá ukazatele finanční analýzy, které nejlépe znázorňují finanční situaci podniku a blížící se úpadek. Dále pokračuje samotným úpadkem dlužníka a konkurzem, přičemž tyto dvě části řeší jak z právního, tak z účetního …více
Abstract:
The work "Financial Analysis of companies undergoing bankruptcy later" deals with the issue of bankruptcy debtor. It analyzes the situation where the company gets into financial distress and financial analysis examines indicators that best represent the financial situation and the impending decline. It continous with bankruptcy and insolvency of the debtor, and these two parts solves from both a legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Monika Randáková
  • Oponent: Jiřina Bokšová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31708