Bc. Michal Bicenc

Bakalářská práce

Fyzickogeografická analýza povodí Kamenice

Geographical Analysis of The Kamenice Valley
Anotace:
Bakalářská práce se ve své první části zabývá fyzickogeografickou charakteristikou povodí řeky Kamenice a blíže se zaměřuje na hydrologii povodí. V práci jsou uvedeny vybrané hydrografické charakteristiky povodí. V přílohách této práce se pak nacházejí různé mapy postihující tuto část práce. Další část práce se zaměřuje na činnost tekoucí vody a na tvary, které touto činností vznikají. V této části …více
Abstract:
The first part of this bachelor thesis concerns physio-geographical characteristics of the river Kamenice valley and aims at the hydrology of the river basin. At appendices of this thesis there are available different maps relating to this part of this thesis. The other part aims at the activity of the stream and at the shapes that are created by its activity. In this part there is described the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bicenc, Michal. Fyzickogeografická analýza povodí Kamenice. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN