Bc. Jiří Čechák

Diplomová práce

Analýza, návrh a implementace návrháře formulářů

Analysis, Design and Implementation of a Form Designer
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na obecně využívané formulářové standardy. Je zde jejich vzájemné srovnání včetně popisu jejich struktury, možností použití, výhody a nevýhody. Dále je v teoretické části zahrnut formulářový formát 602XML od firmy Software602. Nachází se zde popis jeho reprezentace ve formátech FO a ZFO, včetně struktury a popisu elementů či společná specifika a odlišnosti od standardů, …více
Abstract:
This thesis is focused on generally used form standards. There is a comparsion between them and their structure, possibilities of use, advantages and disadvantages are described. Furthermore, the theoretical part includes the format 602XML created by the company Software602. There is a description of its representation in FO and ZFO formats, including the structure and description of elements or common …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Halmo

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma