Bc. Petr Václavík

Bachelor's thesis

Jak zvládnout propouštění zaměstnanců z hlediska vztahů s médii a veřejností (public relations)

How to deal the leaking of employees from the viewpoint of relationships with media and public (public relations)
Abstract:
Tato práce se zabývá činností propouštění zaměstnanců a jejich následné zpracování informací do médií. Dále se zabývá různými pohledy na dřívější vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jak je na tento vztah pohlíženo v dnešní době, jaké nástroje jsou používány a proč je důležité informovat veřejnost. Za pomoci dotazníku chci zjistit potřebné informace. Jako co zaměstnancům chybí, proč je důležité …more
Abstract:
This work follows up the action of firing (leaking) an employee and how should the employers communicate with the media. Additionally it also deals with the different angeles of a viewpoint on the whole proces from the whole beginning (history point). It looks at the relationship from past perspective up to the possible future possibilities and why it is so imporatant to inform the public. By using …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Martina Sedláková
  • Reader: Ing. František Jochman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication