Bc. Lenka Macounová

Diplomová práce

Přístupy a metody používané ve výuce anglického jazyka na 1. stupni základních škol v Brně a okolí

Approaches and Methods Used in English Teaching at Primary Schools in Brno and its Neighbourhood
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o výuce anglického jazyka v primárním vzdělávání. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. První část se nejdříve zabývá didaktikami primárního vzdělávání a cizích jazyků a současné situaci ve výuce cizího jazyka na 1. stupni základních škol v České republice. Dále je zaměřena na zvláštnosti mladších žáků a poslední kapitola je věnována přístupům k cizojazyčné …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the English teaching at primary schools. It is divided into two parts – a theoretical and practical one. The first part deals with didactics of foreign languages and primary education and the actual situation of foreign language teaching in the Czech Republic. Further, it focuses on young learners peculiarities and the last chapter is devoted to approaches and methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta