Bc. Tomáš BOKŮVKA

Diplomová práce

ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ FORMOU FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. ZAHRANIČNÍ TRENDY A ČESKÁ REALITA.

Development and trading of managers in the form of corporate trainig. External trends and Czech reality
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na pozici manažera, jeho vzdělávání jak organizací, tak na sebevzdělávání. Svět kolem nás se neustále mění a díky digitalizaci všech oborů je to stále rychlejší. S procesem globalizace úzce souvisí i proces internacionalizace, který klade velký tlak i nároky na potřebu konkurenceschopnosti českých firem a jejich manažerů. Cílem práce je zkoumat realitu, která …více
Abstract:
In my thesis, I focused on the position of manager of his education both organizations, and her self. The world around us is constantly changing and thanks to digitize all fields, it is still faster. The process of globalization is closely related to the process of internationalization, which puts a lot of pressure and demands on the competitiveness of Czech companies and their managers. The aim is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Kociánová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOKŮVKA, Tomáš. ROZVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ FORMOU FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. ZAHRANIČNÍ TRENDY A ČESKÁ REALITA.. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů