Bc. Vendula Pokorná

Diplomová práce

Komentovaný překlad vybraných odborných textů na téma „Odpadní vody a metody jejich čištění“

Commented translation of selected scientific texts on the theme "Sewage water and methods of purification"
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na překlad odborného textu z oblasti odpadních vod a metod jejich čištění. Kromě překladu z ruštiny do češtiny práce obsahuje teoretickou část, která je zaměřena na odborný styl, překlad odborného textu, terminologii, charakteristiku odpadních vod. Součástí práce je rovněž praktická část. Tvoří ji lingvistická a translatologická analýza daného textu a shrnutí …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on translation of a technical text from the field of Sewage water and methods of purification. Besides the translation from Russian to Czech language the thesis contains theoretical part which is focused on scientific style, translation of scientific text, terminology, description of sewage water. The diploma thesis also contains a practical part. This part is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka