Theses 

Komentovaný překlad vybraných odborných textů na téma „Odpadní vody a metody jejich čištění“ – Bc. Vendula Pokorná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka

Bc. Vendula Pokorná

Diplomová práce

Komentovaný překlad vybraných odborných textů na téma „Odpadní vody a metody jejich čištění“

Commented translation of selected scientific texts on the theme "Sewage water and methods of purification"

Anotace: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na překlad odborného textu z oblasti odpadních vod a metod jejich čištění. Kromě překladu z ruštiny do češtiny práce obsahuje teoretickou část, která je zaměřena na odborný styl, překlad odborného textu, terminologii, charakteristiku odpadních vod. Součástí práce je rovněž praktická část. Tvoří ji lingvistická a translatologická analýza daného textu a shrnutí použitých překladatelských postupů, které jsou doplněny příklady z textu.

Abstract: The diploma thesis is focused on translation of a technical text from the field of Sewage water and methods of purification. Besides the translation from Russian to Czech language the thesis contains theoretical part which is focused on scientific style, translation of scientific text, terminology, description of sewage water. The diploma thesis also contains a practical part. This part is devoted to analysis of the source text and the summary of the translation procedures used in the translation. The procedures are completed with examples from the text.

Klíčová slova: překlad, odborný styl, překladatelské metody, terminologie, odpadní voda, čištění, translation, scientific style, translation procedures, terminology, sewage water, purification

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:20, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz