Monika KOPCOVÁ

Bakalářská práce

Syndrom CAN - povědomí u zdravotnických pracovníků

CAN syndrome - awareness of medical employees
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Syndrom je velice závažný a má také kromě fyzických zranění velký dopad na psychické zdraví dítěte. Důležitá je prevence, nicméně pokud se syndrom u dítěte objeví, je nutno ho řešit co nejdříve, aby nedošlo k dalšímu zbytečnému prodlužování trápení. K tomu je potřeba také erudovaný zdravotnický personál …více
Abstract:
This bachelor thesis adresses issues of abused and neglected children. Syndrome is very serious and apart from physical injuries, it also has a big impact on psychical health. Prevention is important, however if syndrome appears, it has to be dealt with as soon as possible, so there is no more harrasing. To that, we need erudite medical personnel, who knows symptoms of any forms of syndrome, since …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Eva Lapčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPCOVÁ, Monika. Syndrom CAN - povědomí u zdravotnických pracovníků. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta