Alžběta KŮRKOVÁ

Bakalářská práce

Psychosomatické poruchy zdraví

Psychosomatic disorders Health
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na nejčastější psychosomatická onemocnění, jejich příznaky a zdravotní obtíže u vybraných respondentů, kteří dlouhodobě trpí psychosomatickými symptomy bez zjevných organických příčin. Výzkumná metoda obsahové analýzy na základě případových studií, formou anonymního šetření. Podmínkou přijetí do šetření bude informovaný souhlas respondenta. Teoretická část poukazuje na …více
Abstract:
Bachelor thesis aims on na most common psychosomatic diseases, their symptoms and health problems in selected who suffers from a psychosomatic symptoms without organic causes. Content analysis research method on the basis of case studies, by an anonymous IP. To be admitted to the respondent ' s investigation will be informed consent. The theoretical part of the nature and importance of the bio - psycho …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŮRKOVÁ, Alžběta. Psychosomatické poruchy zdraví. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra