Bc. Karolína Kupková

Bakalářská práce

Srovnání zubního a kosterního vývojového věku u archeologicky zkoumaných nedospělých jedinců

Comparsion of Dental and Skeletal Developmental Age in Archaeologically Investigated Subadults
Anotace:
Tato práce se zabývá vývojem a růstem kostí a zubů a jejich porovnáním. Proto popisuje základní principy růstu a vývoje kostí a zubů, faktory, které je ovlivňují a jejich projevy na kostech, a také způsoby a metody, kterými se věky stanovují. Jejím cílem je srovnat věk odhadnutý podle délek dlouhých kostí končetin a věk stanovený podle stavu erupce zubů, najít rozdíly mezi nimi, a navrhnout důvody …více
Abstract:
This thesis addresses the development and growth of bones and teeth and their comparison. Therefore, it describes basic principles of growth and development of bones and teeth, the factors that affect them and their manifestations on bones, as well as ways and methods that are used for determination of age. Its aim is to compare the age estimated by the lengths of long bones of the limbs and the age …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Soňa Šáliová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie

Práce na příbuzné téma